LID WORDEN

Lidmaatschap en contributie

Om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten en de opleidingsmaatregelen zoals de Open Haardgesprekken (OHG's), is het belangrijk dat je lid wordt van de Jonge Balie Oost-Brabant.

Het lidmaatschap kost slechts € 55,- per verenigingsjaar. Voor dit bedrag kun je deelnemen aan de maandelijkse Jonge Balie borrels, alle activiteiten en feesten (eventueel tegen een aanvullende eigen bijdrage) en de Open Haardgesprekken. Daarnaast leer je door jouw deelname aan onze activiteiten en opleidingsmaatregelen jouw beroepsgenoten goed kennen. Je bouwt binnen de Jonge Balie relaties op waar je nog jouw gehele carrière profijt en plezier van gaat hebben!

De contributie is persoonsgebonden, en dus niet gebonden aan het kantoor waar je werkt. Daarnaast is de contributie steeds verschuldigd over een heel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. De contributie wordt niet naar rato berekend, ook niet als je pas later in het verenigingsjaar lid wordt.

Inschrijven

Om lid te kunnen worden van de Jonge Balie is enkel vereist dat je bent ingeschreven op het tableau. Indien jouw beëdigingsdatum al bekend is, maar de beëdiging nog niet heeft plaatsgevonden, kun je al lid worden van de Jonge Balie.

Inschrijven doe je door het Aanmeldingsformulier Jonge Balie Oost-Brabant 2023-2024 ingevuld per e-mail te retourneren aan onze secretaris die kan worden bereikt op het volgende e-mailadres: secretaris@jongebalieoost-brabant.nl. Je ontvangt vervolgens van onze secretaris een welkomstbrief met relevante informatie en van onze penningmeester een factuur met het verzoek de contributie van € 55,- te voldoen.

We zien jou graag binnenkort terug op één van onze borrels, activiteiten of Open Haardgesprekken!

Commissies

Wil je een nóg actiever verenigingsleven? Dat kan! Binnen de Jonge Balie bestaan diverse commissies, waar jij deel van uit kunt maken. Hierdoor lever je een bijdrage aan het bestaansrecht van de vereniging en bovenal is het gewoon erg leuk en leerzaam om te doen! Lees meer over de commissies binnen onze balie.

Lidmaatschap beëindigen

Jouw lidmaatschap wordt niet automatisch beëindigd indien je jouw kantoor verlaat, overstapt naar een ander arrondissement en/of wordt geschrapt van het tableau.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling aan onze secretaris. Opzegging mag alleen uiterlijk voor het einde van het verenigingsjaar (31 maart), met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twee weken. Zeg je te laat op? Dan loopt je lidmaatschap door naar het volgende verenigingsjaar en ben je voor dat verenigingsjaar eveneens de (volledige) contributie verschuldigd.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN