DEKEN EN RAAD VAN DE ORDE

Alle advocaten die kantoor houden in het arrondissement Oost-Brabant vormen met elkaar de Orde van advocaten Oost-Brabant. Een orde kan gelijkgesteld worden met een vereniging, zij het dat men lid is op grond van de Advocatenwet en niet op grond van een eigen keuze. Naast de Nederlandse orde van advocaten is er per gebied, arrondissement genaamd, een plaatselijke orde van advocaten.

Nederland telt 11 rechtsarrondissementen (regio’s). Ieder arrondissement heeft een eigen (lokale) orde van advocaten met aan het hoofd een (lokale) deken die toezicht houdt op de advocaten binnen dit arrondissement. In het arrondissement Oost-Brabant is de deken mr. Jan Frederik Schnitzler. Hij is deken sinds 1 juli 2014. Mensen kunnen zich met klachten over advocaten melden bij de lokale deken. De deken kan ook zelf actie ondernemen tegen een advocaat die slecht functioneert of zich zelfs misdraagt. Advocaten die zich niet aan de regels houden, moeten voor de tuchtrechter verschijnen.

De leden van de raad van de orde hebben ieder een eigen portefeuille, waaronder opleidingen en stagiaire-aangelegenheden.

De raad van de orde heeft onderdelen van de lokale opleidingsmaatregelen (Open Haard-Gesprekken en de Oost-Brabantse Pleitwedstrijden) gedelegeerd aan de Jonge Balie Oost-Brabant. Jaarlijks en indien tussentijds wenselijk vindt overleg plaats tussen de raad van de orde en de Jonge Balie, dan wel tussen de deken en de adjunct-secretaris en de Jonge Balie.

Lid worden van de Jonge Balie?