LANDELIJKE BEROEPSOPLEIDING

Nadat jij bent beëdigd als advocaat neem je verplicht deel aan de Beroepsopleiding Advocaten.

De Nederlandse Orde van Advocaten is verantwoordelijk voor de Beroepsopleiding Advocaten. De Beroepsopleiding Advocaten wordt verzorgd door de organisaties CPO en Dialogue. Klik hier voor meer informatie.

De Beroepsopleiding Advocaten start tweemaal per jaar, in maart en september en duurt twee jaar. Aanmelden voor de Beroepsopleiding Advocaten kan tot uiterlijk twee maanden voor de start van iedere groep, een zogenaamd “cohort”. Dat is vóór 1 januari of 1 juli van elk jaar.

In de Beroepsopleiding Advocaten kies je aan het begin van de opleiding in overleg met jouw patroon/kantoor voor een major en een minor, beide in één van de drie leerlijnen:

  • Burgerlijk recht
  • Bestuursrecht
  • Strafrecht

In het tweede jaar van de Beroepsopleiding Advocaten volg je enkele keuzevakken.

De Beroepsopleiding Advocaten besteedt naast cognitieve vakken veel aandacht aan vaardigheden. De groepssamenstelling is gedurende de Beroepsopleiding Advocaten hetzelfde, behalve voor de keuzevakken.

Woudschoten

De Beroepsopleiding Advocaten vangt traditiegetrouw aan met twee opleidingsdagen, inclusief overnachting, in Woudschoten. Tijdens deze twee dagen maak je kennis met jouw opleidingsgroepsgenoten en wordt voornamelijk in verschillende vormen aandacht besteed aan de vijf kernwaarden van de advocatuur, te weten:

  1. Integriteit
  2. Deskundigheid
  3. Vertrouwelijkheid
  4. Partijdigheid
  5. Onafhankelijkheid

Naast de verplichte Beroepsopleiding Advocaten dien jij 14 (plaatselijke) opleidingspunten te behalen, klik hier voor meer informatie.

Lid worden van de Jonge Balie?