Laden Evenementen

« Alle evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

OHG – Bewijsbeslag in IE-zaken

18 februari 2019 om 17:30 - 19:00

- Gratis

Vanaf vandaag kunnen jullie je aanmelden voor het Openhaard Gesprek van maandag 18 januari 2019.

Het onderwerp van de lezing is: ‘‘Bewijsbeslag in IE-zaken’’

In 1994 verscheen het befaamde artikel van Barendrecht en Van den Reek over exhibitieplicht en bewijsbeslag in WPNR.[1] In dit artikel werkten zij de juridische grondslag uit voor het leggen van een bewijsbeslag. Artikel 843a Rv bepaalt dat hij die daarbij een rechtmatig belang heeft, op zijn kosten ‘inzage, afschrift of uittreksel’ kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Barendrecht en Van den Reek lazen hierin een aanspraak op ‘afgifte’ als bedoeld in artikel 730 Rv, waardoor de mogelijkheid ontstond om de betreffende bescheiden ter bewaring van recht in beslag te nemen. Het bewijsbeslag was geboren.

Het bewijsbeslag bleek een enorme behoefte in de rechtspraktijk te vervullen. Hoewel in ons land het bewijsbeslag ontstaan is buiten het IE-domein (maar vervolgens wel veelvuldig binnen het IE-domein werd toegepast), is het bewijsbeslag in de ons omringende landen veelal ontstaan als middel dat uitsluitend ter beschikking stond van de IE-rechthebbende. Het bewijsbeslag heeft inmiddels ook buiten het IE-domein vaste voet aan de grond gekregen.[2] In 2013 oordeelde de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing dat via artikel 843a jo. artikel 730 Rv ons Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet in het leggen van een commuun bewijsbeslag. Hierbij werd de Hoge Raad in belangrijke mate geïnspireerd door het IE-bewijsbeslag zoals door de Handhavingsrichtlijn reeds in april 2006 was geïntroduceerd in ons rechtstelsel.

Zowel voor het bewijsbeslag in IE-zaken (ex artikel 1019b-d Rv) als voor het commune bewijsbeslag (ex artikel 843a jo. artikel 730 Rv) geldt dat ondanks de codificatie respectievelijk het arrest van de Hoge Raad vele praktische en juridische (fundamentele) vragen onbeantwoord zijn gebleven. De jurisprudentie vanaf 29 april 2006 laat een enorme verdeeldheid zien ten aanzien van de bewijsbeslagmaatregel. Ook in de literatuur is over dit voor de praktijk zeer belangrijke onderwerp geen eensgezindheid.

Tijdens het OHG zal ik me beperken tot bespreking van enkele van de meest prangende praktische problemen die spelen bij bewijsbeslagen in IE-zaken.

Spreker: Wim Maas

Wim Maas is partner bij Taylor Wessing. Hij is gespecialiseerd in het procederen in complexe internationale octrooizaken op het gebied van onder meer telecom, biotech, elektronica en mechanica. Wim geeft leiding aan het Benelux IP/IT team van Taylor Wessing dat met 25 advocaten en merkengemachtigden tot één van de grootste IP/IT team van de Benelux behoort. Taylor Wessing Benelux heeft kantoren in Amsterdam, Brussel en Eindhoven.

Details:
• Datum: maandag 18 februari 2018
• Aanvang: 17.30 uur, ontvangst vanaf 17:00 uur
• Locatie: Taylor Wessing, Kennedyplein 201 (5611 ZT) te Eindhoven
• Maximum aantal deelnemers: 60
• Parkeren is mogelijk in de omgeving. De kosten zijn voor eigen rekening.

Aanmelding:
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 17 februari 2019 om 23.59 uur via de ticket portal op onze website:www.jongebaliedenbosch.nl.
Indien iemand twijfelt of hij/zij zich wel heeft aangemeld, stuur dan een e-mail naar opleidingen@jongebaliedenbosch.nl.

Afmelding:
Afmelden kan tot uiterlijk maandag 18 februari 2019 vóór 12.00 uur door een e-mail te sturen aan opleidingen@jongebaliedenbosch.nl.

NB:
Helaas komt het nog steeds voor dat mensen die zich hebben opgegeven voor het OHG afwezig zijn zonder zich tijdig te hebben afgemeld. De personen die zich hebben aangemeld voor een OHG en afwezig zijn zonder zich tijdig te hebben afgemeld, worden door de Raad van de Orde verplicht één extra OHG te volgen.

Gegevens

Datum:
18 februari 2019
Tijd:
17:30 - 19:00
Kosten:
Gratis

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn nog niet beschikbaar